logo-for-printing

Ýmis lánafyrirtæki

26. júlí

Desember 2014

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.030,8 ma.kr. í lok desember og lækkuðu um rúma 11 ma.kr. á milli mánaða. Útlán og markaðsverðbréf námu 878 ma.kr. eða 85% af heildareignum, þar af námu verðtryggð skuldabréf 814 ma.kr. og lækkuðu um tæpa 9 ma.kr. Skuldir ýmissa lánafyrirtækja námu 971,4 ma.kr. sem má að mestu rekja til íbúðabréfaútgáfu sem nam 753 ma.kr. og lækkaði um 12,2 ma.kr. í mánuðinum. Eigið fé nam 59,4 ma.kr. í lok desember. 

Yfirlit yfir eignir og skuldir fjármálafyrirtækja í slitameðferð eða nauðasamningum eru birtar sérstaklega. Eignir þeirra námu 2.998 ma.kr í lok 2. ársfjórðungs 2011 en skuldir þeirra námu 9.552 ma.kr. á sama tíma. Eigið fé þeirra var því neikvætt um 6.554 ma.kr í lok 2. ársfjórðungs 2011. Fjöldi fjármálafyrirtækja í slitameðferð eða nauðasamningaferli er breytilegur eftir tímabilum. Þegar starfsleyfi þeirra er afturkallað af FME detta viðkomandi aðilar út úr hagtölum SÍ um fjármálafyrirtæki.


Næsta birting: 27. ágúst 2019


Umsjón

Gagnasöfnun og upplýsingavinnsla, Fjármálafyrirtæki | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is