logo-for-printing

Gjaldeyrisjöfnuður

Í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001 gefur Seðlabankinn út reglur um gjaldeyrisjöfnuð nr. 950/2010. 

Reglur um gjaldeyrisjöfnuð nr. 950/2010 tóku gildi 1. janúar 2011. Reglurnar eru gefnar út í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001 með síðari breytingum, þar sem meðal annars er kveðið á um heimild Seðlabanka Íslands til að setja lánastofnunum reglur um gjaldeyrisjöfnuð. Reglurnar leystu af hendi fyrri reglur um gjaldeyrisjöfnuð nr. 707 frá 14. ágúst 2009.

Markmiðið með reglunum er að takmarka gengisáhættu með því að koma í veg fyrir að gjaldeyrisjöfnuður lánastofnana fari fram úr tilteknum mörkum. Reglurnar taka til lánastofnana, þ.e. viðskiptabanka, sparisjóða og annarra stofnana og félaga sem hlotið hafa starfsleyfi, skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 með síðari breytingum, nefnd einu nafni fjármálafyrirtæki í reglum um gjaldeyrisjöfnuð. Leyfileg opin gjaldeyrisstaða fjármálafyrirtækis í hlutfalli af eiginfjárgrunni í einstökum erlendum gjaldmiðlum er 15% og leyfilegur heildargjaldeyrisjöfnuður er 15% af eiginfjárgrunni. Skýrsluskil vegna gjaldeyrisjafnaðar fjármálafyrirtækja eru mánaðarleg en viðskiptavakar á millibankamarkaði með gjaldeyri skulu að auki skila daglega skýrslu um gjaldeyrisjöfnuð. Skýrslugjöf felur í sér sundurliðaðar upplýsingar um nústöðu erlendra eigna og skulda fjármálafyrirtækis sem og upplýsingar um framvirka stöðu erlendra eigna og skulda.

 

Reglur og sniðmát