logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok nóvember 2019

 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok nóvember 2019 %
10.000 kr. 39.982.500.000 59,4

5.000 kr.

19.168.500.000

28,5

2.000 kr.

214.000.000

0,3

1.000 kr.

6.230.500.000

9,3

500 kr.

1.721.000.000

2,6

        Samtals

67.316.500.000

100,0

Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok nóvember 2019
%

100 kr.

2.646.000.000

63,0

50 kr.

700.590.000

16,7

10 kr.

599.980.000

14,3

5 kr.

130.304.000

3,1

1 kr.

119.995.000

2,9

Samtals

4.196.869.000

100,0

     
Alls í umferð  71.513.369.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2018 var það um 2,3%.

Seðlar og mynt