Talnaefni

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok maí

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra. Um þessar mundir eru hraðbankarnir um 194 talsins.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok júní 2017 %
10.000 kr. 27.877.500.000 47,4

5.000 kr.

23.153.500.000

39,4

2.000 kr.

225.000.000

0,4

1.000 kr.

5.954.000.000

10,1

500 kr.

1.552.500.000

2,6

        Samtals

58.762.500.000

100,0

Myntstærð              Í umferð utan SÍ í lok júní 2017
%

100 kr.

2.222.000.000

61,5

50 kr.

610.190.000

16,9

10 kr.

546.210.000

15,1

5 kr.

121.659.000

3,4

1 kr.

115.776.000

3,2

Samtals

3.615.835.000

100,0

     
Alls í umferð  62.378.335.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2016 var það um 2,25%.