Talnaefni

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok apríl

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra. Um þessar mundir eru hraðbankarnir um 194 talsins.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok apríl 2017 %
10.000 kr. 26.847.500.000 47,2

5.000 kr.

22.776.000.000

40,0

2.000 kr.

227.000.000

0,4

1.000 kr.

5.559.000.000

9,8

500 kr.

1.465.000.000

2,6

        Samtals

56.874.500.000

100,0

Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok apríl 2017 %

100 kr.

2.203.700.000

61,4

50 kr.

601.690.000

16,8

10 kr.

545.620.000

15,2

5 kr.

121.194.000

3,4

1 kr.

115.511.000

3,2

Samtals

3.587.715.000

100,0

     
Alls í umferð  60.462.215.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2016 var það um 2,25%.