logo-for-printing

Höfundamerktar greinar

Allar greinar sem birst hafa í Efnahagsmálum frá upphafi:

Rit Nr.  Útgáfumánuður  Höfundamerktar greinar  Höfundur/Höfundar 
 2009/1  1  Febrúar 2009  Verðtrygging og peningastefna  Ásgeir Daníelsson

 

Allar greinar sem birst hafa í Peningamálum frá upphafi:

 

Rit  Nr Útgáfumánuður  Höfundamerktar greinar  Höfundur/Höfundar 
2008/1 32 Apríl 2008  Skekkjur í þjóðhagsspám Ásgeir Daníelsson
2008/1 32  Apríl 2008  Áætlað markaðsverðmæti erlendra eigna og skulda og áhrif breytinga á ytri skilyrðum á hreina erlenda stöðu Daníel Svavarsson
2008/1  32  Apríl 2008  Flökt íslensku krónunnar René Kallestrup 
2007/3 31 Nóvember 2007 Hlutverk peningastefnunnar  Þórarinn G. Pétursson
2007/2 30  Júlí 2007 Erlend staða þjóðarbúsins og þáttatekjur Daníel Svavarsson og Pétur  Örn Sigurðsson
2007/1 29  Mars 2007  Birting eigin stýrivaxtaspár eykur áhrifamátt peningastefnu seðlabanka  Þorvarður Tjörvi Ólafsson
2006/3 28  Nóvember 2006  Hræringar innan peningahagfræðinnar og starfsemi seðlabanka Þorvarður Tjörvi Ólafsson
2006/2 27 Júlí 2006 Um útreikning á gjaldmiðlavogum Guðrún Yrsa Richter og Daníel Svavarsson
2006/2 27 Júlí 2006  Ögrandi tímar (ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 31. mars 2006) Davíð Oddsson
2005/4  25  Desember 2005  Lífeyrissjóðir - framtíðarhorfur og óvissuþættir Guðmundur Guðmundsson og Kristíana Baldursdóttir
2005/4  25 Desember 2005  Erlend skuldabréfaútgáfa í krónum Þorvarður Tjörvi Ólafsson
2005/3  24 September 2005   Gjaldeyrisforði seðlabanka Haukur C. Benediktsson og Sturla Pálsson
2005/2  23 Júní 2005 Áhætta við hærri veðsetningu íbúðarhúsnæðis Guðmundur Guðmundsson
2005/2  23  Júní 2005 Árangursrík efnahagsstjórn má ekki víkja fyrir skammtímalausnum (ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 2005) Birgir Ísl. Gunnarsson
2005/1 22 Mars 2005 Ráðgátur á vinnumarkaði Rannveig Sigurðardóttir
2004/4 21  Desember 2004 Lánakerfið Kristíana Baldursdóttir
2004/4 21  Desember 2004  Nýjar eiginfjárreglur (Basel II) Jónas Þórðarson
2004/4  21  Desember 2004  Hlutverk opinbers húsnæðis- og húsnæðislánakerfis hér og erlendis Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir
2004/3 20  September 2004 Gjaldmiðillinn og íslenska fjármálakerfið Már Guðmundsson
2004/3  20  September 2004 Stjórntæki peningamála og skilvirkni peningamarkaðarins Jón Steinsson
2004/3  20  September 2004 Samspil peningalegs og fjármálalegs stöðugleika (yfirlitserindi á ráðstefnu SUERF og Seðlabanka Íslands í Reykjavík, 3. júní 2004) Sir Andrew Crockett
2004/3  20 September 2004
Verðstöðugleiki og fjármálastöðugleiki á Íslandi (ávarp á ráðstefnu SUERF og Seðlabanka Íslands í Reykjavík, 3. júní 2004)  Birgir Ísl. Gunnarsson
2004/2 19 Júní 2004 Samþætting verðbréfamarkaða í Evrópu Hallgrímur Ásgeirsson
2004/2 19  Júní 2004  Stöðugt verðlag - hagstæð skilyrði og horfur í efnahagslífi (ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 2004) Birgir Ísl. Gunnarsson
2004/1  18  Mars 2004  Íslenska lífeyriskerfið: Uppbygging og lærdómar (ræða flutt á alþjóðlegri lífeyrisráðstefnu í Moskvu 9. desember 2003.) Már Guðmundsson
2004/1  18 Mars 2004 
Innra eftirlit - góðir stjórnunarhættir, innri endurskoðun og breytingar Lilja Steinþórsdóttir
2004/1 18  Mars 2004  Útfærsla verðbólgumarkmiðsstefnu víða um heim Þórarinn G. Pétursson
2003/4 17  Nóvember 2003 Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir Hallgrímur Ásgeirsson
2003/4 17  Nóvember 2003  Seðlabankinn og peningastefnan (erindi flutt hjá Rótarýklúbbi Reykjavíkur 27. ágúst 2003) Birgir Ísl. Gunnarsson
2003/3  16  Ágúst 2003  Áliðnaður og sveiflur í útflutningstekjum Magnús Fjalar Guðmundsson
2003/3  16 Ágúst 2003  Hágengið og hagstjórnarvandinn (erindi flutt á morgunverðarfundi Samtaka Iðnaðarins 24. júní 2003) Már Guðmundsson
2003/2  15  Maí 2003  Uppgjör gjaldeyrisviðskipta og takmörkun áhættu Hallgrímur Ásgeirsson
2003/2 15  Maí 2003 Peningastefnan og staða peningamála (erindi á fundi Lionsklúbbsins Baldurs 26. febrúar 2003) Ingimundur Friðriksson
2003/2 15 Maí 2003 Lítil verðbólga einn af hornsteinum hagvaxtar og velmegunar (ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 2003) Birgir Ísl. Gunnarsson
2003/1 14  Febrúar 2003  Myndun og hjöðnun viðskiptahalla árin 1998-2002 Arnór Sighvatsson
2003/1 14 Febrúar 2003  Inngrip Seðlabanka Íslands á innlendum gjaldeyrismarkaði og áhrif þeirra á gengi krónunnar Gerður Ísberg og Þórarinn G. Pétursson
2002/4 13 Nóvember 2002 Starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja Lilja D. Alfreðsdóttir og Þorbjörn Jónsson
2002/4 13 Nóvember 2002 Verkefni og starfshættir nútíma seðlabanka (erindi á málstofu Viðskiptaháskólans á Bifröst, 17. október 2002) Már Guðmundsson
2002/4 13  Nóvember 2002 Þróun lífeyrissjóða 1999-2002 Kristíana Baldursdóttir
2002/4  13  Nóvember 2002 Uppgjör verðbréfaviðskipta - ný viðmið Hallgrímur Ásgeirsson
2002/4  13  Nóvember 2002 Mat á kjarnaverðbólgu og notkun við mótun peningastefnunnar Þórarinn G. Pétursson
2002/3 12 Ágúst 2002  Verðbólgumarkmið í Svíþjóð Rannveig Sigurðardóttir
2002/3 12 Ágúst 2002  Millibankamarkaður með gjaldeyrisskiptasamninga Gerður Ísberg
2002/3 12  Ágúst 2002  Millibankamarkaður með krónur Halldór Sveinn Kristinsson
2002/2 11 Maí 2002 Greiðslumiðlun á Evrópska efnahagssvæðinu Hallgrímur Ásgeirsson
2002/2 11  Maí 2002  Ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 26. mars 2002 Birgir Ísl. Gunnarsson
2002/1 10  Febrúar 2002  Alþjóðleg efnahagslægð gengur yfir  Arnór Sighvatsson
2002/1 10  Febrúar 2002  Skuldabréfamarkaður á Íslandi Halldór Sveinn Kristinsson
2001/4  Nóvember 2001 Þróun greiðslu- og uppgjörskerfa Hallgrímur Ásgeirsson
2001/4  9 Nóvember 2001 Miðlunarferli peningastefnunnar Þórarinn G. Pétursson
2001/4  9 Nóvember 2001 Peningastefnan, hagvöxtur og velmegun (opnunarræða á afmælisráðstefnu viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla Íslands 31. október 2001) Birgir Ísl. Gunnarsson 
2001/4  9 Nóvember 2001 Peningamál í Evrópusambandinu og á Íslandi (ræða á ráðstefnu Útflutningsráðs, Euro Info skrifstofunnar á Íslandi og framkvæmdastjórnar ESB um efnið: Hefur Evran áhrif á Íslandi?) Birgir Ísl. Gunnarsson
2001/3 8 Ágúst 2001  Útflutningur hugbúnaðar Hrönn Helgadóttir
2001/3 Ágúst 2001  Lánstraust Íslendinga í útlöndum Ólafur Ísleifsson
2001/2 Maí 2001 Skipan peningamála í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi Jón Steinsson
2001/2 7 Maí 2001  Ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 27. mars 2001 Birgir Ísl. Gunnarsson
2001/1 6 Febrúar 2001  Írland: Reynslan af Evrópska myntsamstarfinu Padraig McGowan
2001/1 6 Febrúar 2001  Viðskiptahallinn í alþjóðlegum og sögulegum samanburði Arnór Sighvatsson
2000/4  Nóvember 2000 Ársfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans og heimsbúskapurinn Ingimundur Friðriksson
2000/4  Nóvember 2000 Írland: Er stöðugleikinn í hættu? Arnór Sighvatsson
2000/4  Nóvember 2000 Greiðslukerfi - ný viðmið Tómas Örn Kristinsson
2000/4  Nóvember 2000 Nýjar áherslur í starfsemi seðlabanka: aukið sjálfstæði, gagnsæi og reikningsskil gerða Þórarinn G. Pétursson
2000/4  5 Nóvember 2000 Framkvæmd peningastefnunnar og stjórntæki Seðlabanka Íslands Yngvi Örn Kristinsson
2000/3  Ágúst 2000  Reglur um gagnsæi peningamála Ingimundur Friðriksson
2000/3  Ágúst 2000  Íslenskur hlutafjármarkaður Elín Guðjónsdóttir
2000/3 Ágúst 2000  Eignir og ávöxtun lífeyrissjóða Kristíana Baldursdóttir
2000/3 Ágúst 2000  Horfur á jafnari hagvexti í heiminum á næstunni Arnór Sighvatsson
2000/2 Maí 2000  Afkoma og efnahagur atvinnufyrirtækja á hlutabréfamarkaði 1999 Ólafur Örn Klemensson
2000/2  Maí 2000  Afkoma og efnahagur banka og sparisjóða 1999 Tryggvi Pálsson
2000/2  Maí 2000  Ræða flutt á ársfundi Seðlabanka Íslands 29. mars 2000 Birgir Ísl. Gunnarsson
2000/1  2 Febrúar 2000  Alþjóðlegar eiginfjárreglur - nýjar tillögur Tómas Örn Kristinsson
2000/1  Febrúar 2000  Bein fjárfesting Íslendinga í atvinnurekstri erlendis Stefán Arnarson
2000/1  2 Febrúar 2000  Greiðslumiðlun - þróun og staða Tómas Örn Kristinsson
2000/1  Febrúar 2000  Gengis- eða verðbólgumarkmið við stjórn peningamála? Þórarinn G. Pétursson
1999/1  1 Nóvember 1999 Evrukerfið: einkenni, stofnanir og stefna Jón Steinsson
1999/1 Nóvember 1999 Erindi flutt á aðalfundi Sambands íslenskra sparisjóða 1999 Birgir Ísl. Gunnarsson