Aðrir vefir

Hér má finna slóðir og tengingar í nokkra vefi sem eru á svipuðu starfssviði og Seðlabanki Íslands eða tengjast starfseminni með einum eða öðrum hætti:

Nokkrir helstu samstarfsaðilar Seðlabanka Íslands:

Fjármála- og efnahagsráðuneytið (sjá hér fjármálastöðugleikaráð)
Fjármálaeftirlitið
Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
Hagstofa Íslands
Kauphöll Íslands

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn / International Monetary Fund / IMF
Alþjóðlegi greiðslubankinn / Bank for International Settlements / BIS

Íslenskir bankar, sparisjóðir og önnur fjármálafyrirtæki

Íslandsbanki
Arion banki 
Landsbankinn hf.
Kvika banki hf.
Sparisjóðurinn
Samtök fjármálafyrirtækja - sjá aðildarfélög

Íslenskar stofnanir og ráðuneyti, önnur en koma fram að ofan

Alþingi
Fasteignamat ríkisins
Stjórnarráðið - ráðuneytin

Alþjóðastofnanir, aðrar en fram koma að ofan

Alþjóðabankinn / World Bank
Efnahags- og framfarastofnunin / Organisation for Economic Co-operation and Developmeent / OECD
Sameinuðu þjóðirnar / United Nations / UN

Norrænir seðlabankar og stofnanir

Danmarks Nationalbank
Finlands Bank / Suomen Pankki
Norges Bank
Sveriges riksbank
Norræni fjárfestingarbankinn / Nordisk Investeringsbank / NIB

Evrópskar stofnanir

Evrópski fjárfestingarbankinn / European Investment Bank / EIB
Evrópuhagstofan - Eurostat
Evrópusambandið / European Union / EU
Fríverslunarsamtök Evrópu / European Free Trade Association / EFTA
Seðlabanki Evrópu / European Central bank / ECB