logo-for-printing

Peningastefnunefnd

Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd bankans, lögum samkvæmt. Stjórntæki bankans teljast í þessu sambandi vera vextir bankans, viðskipti við lánastofnanir önnur en þrautavaralán, ákvarðanir um bindiskyldu og viðskipti á gjaldeyrismarkaði sem hafa það markmið að hafa áhrif á gengi krónunnar. 


Vaxtaákvarðanir, yfirlýsingar og fundargerðir

Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands skal peningastefnunefnd bankans funda a.m.k. átta sinnum á ári og birta fundargerðir sínar opinberlega og gera grein fyrir ákvörðunum sínum og forsendum þeirra. Ákvarðanir í peningamálum eru birtar í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem gefin er út fyrir opnun markaða þann dag sem vaxtaákvörðun er kynnt. Peningastefnunefnd birtir fundargerðir sínar tveimur vikum eftir að vaxtaákvörðun er tilkynnt, en þar kemur fram mat nefndarinnar á stöðu og horfum í efnahags- og peningamálum og rökstuðningur nefndarmanna fyrir atkvæðum sínum. Í Ársskýrslu bankans er greint frá því hvernig einstakir nefndarmenn greiddu atkvæði. Nánar má lesa um starfshætti peningastefnunefndar sem eru staðfestir af bankaráði Seðlabanka Íslands.
 

Vaxtaákvörðunardagar og birtingartími fundargerða peningastefnunefndar.


Dagsetning vaxtaákvörðunar peningastefnunefndarYfirlýsing peningarstefnunefndarVikur frá síðasta vaxtaákvörðunardegiFundargerð peningastefnunefndar
07. febrúarVaxtaákvörðun
14. mars
16. maí
13. júní
29. ágúst
03. október
07. nóvember
12. desember