Talnaefni

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok desember 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra. Um þessar mundir eru hraðbankarnir um 194 talsins.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok febrúar 2017 %
10.000 kr. 26.482.500.000 46,5

5.000 kr.

23.198.500.000

40,7

2.000 kr.

228.000.000

0,4

1.000 kr.

5.606.000.000

9,8

500 kr.

1.445.000.000

2,5

        Samtals

56.960.000.000

100,0

Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok febrúar 2017 %

100 kr.

2.169.700.000

61,3

50 kr.

595.740.000

16,8

10 kr.

538.520.000

15,2

5 kr.

120.439.000

3,4

1 kr.

114.948.000

3,2

Samtals

3.539.347.000

100,0

     
Alls í umferð  60.499.347.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2016 var það um 2,25%.